» PRZECZYTAJ DLACZEGO warto zostać stałym klientem naszego sklepu
NEWSLETTER » zapisz się

Nowości, promocje, kody rabatowe prosto na Twój email.

Podaj imię:
Podaj email:

Polityka Ochrony Prywatności i świadczenia usług elektronicznych


Ochrona prywatności

 1. Katarzyna Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ABBY Katarzyna Pawłowska z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Armii Krajowej 2, 95-200 PABIANICE w formie sklepu internetowego www.intymnabielizna.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności system sklepu internetowego: www.intymnabielizna.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, sprawując stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu.

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w serwisie www.intymnabielizna.pl jest ABBY - Katarzyna Pawłowska adres: Armii Krajowej 2 95-200 PABIANICE
  NIP: 8311153359
  REGON: 100608112
  tel/fax: 042 227-12-60
  kom: 505511300 email:sklep@intymnabielizna.pl

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu oraz portalu www.intymnabielizna.pl i realizacją umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego

 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże podanie danych wymienionych w formularzu sprzedaży jest konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży.

 5. Klienci mają możliwość obserwowania oferty sklepu bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestrowania wykorzystuje się do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklepie internetowym www.intymnabielizna.pl oraz do pozostałych czynności związanych z wykonywaniem umów sprzedaży. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, mogą być wykorzystywane w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji o produktach i usługach oferowanych przez ABBY - Katarzyna Pawłowska adres: ul. Armii Krajowej 2, 95-200 Pabianice. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 8. W przypadku powzięcia przez administratora informacji o korzystaniu przez Klienta z serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi PayU za towary nabyte w Sklepie www.intymnabielizna.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
  a.) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte na stronie Sklepie produkty,
  b.) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 10. Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), w szczególności prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ww. ustawie - pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 11. Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania,modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.

 12. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych tylko w sytuacji wskazanej przez przepisy prawa, a w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec administratora lub też naruszył regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.intymnabielizna.pl a zachowanie ww. danych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności klienta

 13. Sklep zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, jak również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub też gdy Sklep uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 14. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Rejestracja w Programie Abby oraz Zamówienie bez rejestracji.

 2. Klienci mają możliwość zakupu dokonując Rejestracji przystępując w ten sposób do Programu Abby (opis Programu Abby znajduje się w Regulaminie zakupów). Świadczenie usług w ramach Program Abby ma charakter bezpłatny, dobrowolny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Programu Abby, w każdym czasie poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia do Sklepu drogą elektroniczną lub pisemną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 3. W celu dokonania Rejestracji w Programie Abby należy wypełnić formularz poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon, email jako dane obowiązkowe do rejestracji oraz zaznaczyć przycisk „rejestracja w systemie intymnabielizna.pl”. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklepem.

 4. Zamówienie można złożyć także bez rejestracji w poprzez wypełnienie formularza przy składaniu zamówienia wskazując dane wymienione w pkt. 3 powyżej, jednak bez zaznaczania przycisku „rejestracja w systemie intymnabielizna.pl”.

 5. Usługa Zamówienia bez rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Dane osobowe udostępnione w podczas usługi Zamówienia bez rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i usuwane niezwłocznie po jego realizacji.

 6. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px.

 7. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 8. Sklep stosuje pliki "cookies". Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie Sklepu.

 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich.Masz pytania - zadzwoń: od poniedziałku do piątku  •  042 227-12-60 (w godzinach 10-15)  •  kom. 505-511-300 (w godzinach 10-18)» szukanie zaawansowane

 1. kody rabatowe
 2. punkty za każde zakupy
 3. punkty za dodaną opinie
 4. dożywotnie karty rabatowe
  » dowiedz się więcej
© 2008 - 2018 intymnabielizna.pl; email: sklep@intymnabielizna.pl
oprogramowanie php KESS • sitemap